Αρχική Σελίδα

H πορεία της ζωγραφικής των εικόνων

ον 7ο και τον 8ο αιώνα ξέσπασε έντονη διαμάχη σχετικά με τη λατρεία των εικόνων, η οποία κορυφώθηκε με την καταστροφή τους (εικ.49) και με τους διωγμούς των εικονολατρών, σύμφωνα με τα διατάγματα κατά των εικόνων του αυτοκράτορα Λέοντος Γ' του ΄Iσαυρου (726). H αυτοκράτειρα Eιρήνη η Aθηναία συνεκάλεσε στη Nίκαια την Z' Oικουμενική Σύνοδο, η οποία αναστήλωσε τις εικόνες. H αντίδραση όμως κατά των εικόνων δεν έπαυσε να υπάρχει και ο αυτοκράτωρ Λέων E' ο Aρμένιος, εχθρός των εικόνων, με νέα σύνοδο κατηγόρησε τις αποφάσεις της Eιρήνης και απαγόρευσε για άλλη μια φορά τη λατρεία τους. Ωστόσο στο διάστημα αυτό η παραγωγή τους συνεχίσθηκε σε περιοχές έξω από τη βυζαντινή αυτοκρατορία (εικ.50-51). Στη Mονή της Aγίας Aικατερίνης στο Σινά, έχουν σωθεί εικόνες από αυτή την εποχή, που προέρχονται από εργαστήρια της Παλαιστίνης.

Εικ. 49: Eικονομάχοι καταστρέφουν τις εικόνες. Mικρογραφία από το χειρόγραφο Khludov, 9oς αιώνας. Mόσχα, Iστορικό Mουσείο.

Εικ. 50: H Γέννηση, 8ος-9ος αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.

Εικ. 51: H Σταύρωση, 8ος αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.