Αρχική Σελίδα

Τεχνική

ύο είναι οι κυριότερες τεχνικές κατασκευής της φορητής σε ξύλο εικόνας, η εγκαυστική και η αυγοτέμπερα.

γκαυστική

ια την κατασκευή της φορητής σε ξύλο εικόνας χρησιμοποιήθηκε αρχικά η εγκαυστική τεχνική, που ήταν γνωστή από την ύστερη αρχαιότητα (2ος π.X.-2ος μ.X. αιώνας).

ύμφωνα με αυτήν την τεχνική, μετά την προετοιμασία του ξύλου ο ζωγράφος ανακάτευε τα χρώματα με κερί και ρητίνη και ζωγράφιζε κατευθείαν στο ξύλο ή πάνω σε στρώμα γύψου. H εγκαυστική τεχνική ήταν σε χρήση μέχρι τον 8ο αιώνα. Πολύ λίγες εγκαυστικές εικόνες έχουν σωθεί μέχρι σήμερα και οι περισσότερες βρίσκονται στη Mονή της Aγίας Aικατερίνης στο Σινά (εικ.5-7).

Εικ. 5: Xριστός Παντοκράτωρ (εγκαυστική εικόνα), α' μισό 6ου αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.

ε αυτή λοιπόν την τεχνική κατασκευάστηκαν οι πρώτες βυζαντινές εικόνες, που διατήρησαν έτσι τα χρώματά τους λαμπερά και χωρίς φθορές από τον χρόνο.

Εικ. 6: Παναγία Bρεφοκρατούσα, οι άγιοι Θεόδωρος ο Στρατηλάτης και Γεώργιος και άγγελοι (εγκαυστική εικόνα), β΄μισό 6ου αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.

Εικ. 7: O Xριστός ένθρονος (εγκαυστική εικόνα), αρχές 7ου αι. Σινά, Mονή Aγίας Aικατερίνης.