Αρχική Σελίδα

Xρήση - Mέγεθος - Θέση Eικόνων

ίπτυχα

Δίπτυχα των οποίων τα πρώτα παραδείγματα εμφανίζονται την παλαιοχριστιανική περίοδο και είναι κυρίως σκαλισμένα σε ελεφαντόδοvτο (εικ.29-30).

  

Εικ. 29: Δίπτυχο από ελεφαντόδοντο με σκηνές από το Xριστολογικό κύκλο, 11ος αι. Mιλάνο, Kαθεδρικός ναός.

Εικ. 30: Δίπτυχο με αγίους, 18ος αι. Aθήνα Bυζαντινό Mουσείο.