Εικ. 49: Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τετραευαγγέλιο (κώδ. 588). Τέλη 10ου-αρχές 11ου αι. Άγιο Όρος, Μονή Παντοκράτορος.
 
 
Κλείσιμο