Εικ. 50: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς Τετραευαγγέλιο (κώδ. 43) 950-60 Άγιο Όρος, Μονή Σταυρονικήτα.
 
 
Κλείσιμο