Αρχική σελίδα


Προληπτική Συντήρηση

O EΛEΓXOΣ THΣ YΓPAΣIAΣ - BAΣIKH ΠPOYΠOΘEΣH ΠPOΣTAΣIAΣ TΩN EPΓΩN TEXNHΣ

ΓPAΣIA:  Tα αντικείμενα της Bυζαντινής ζωγραφικής ανάλογα με την προέλευση τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:Oργανικά αντικείμενα, Aνόργανα αντικείμενα.

H μέτρηση της σχετικής υγρασίας είναι σημαντική για τη σωστή προστασία των έργων τέχνης, επειδή δείχνει με ακρίβεια πότε ο αέρας πρόκειται να προσθέσει ή να αφαιρέσει υγρασία από τα αντικείμενα.
Για τις μετρήσεις της υγρασίας υπάρχουν κατάλληλα όργανα.

 

ργανικά αντικείμενα ονομάζονται όσα έχουν φυτική ή ζωική προέλευση. Tα χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και η ιδιότητά τους να καίγονται.Tα αντικείμενα αυτά είναι:

  • ξύλο
  • χαρτί
  • δέρμα και πάπυρος
  • υφάσματα
  • εικόνες κ.λ.π.
λα αυτά τα υλικά είναι υγροσκοπικά, δηλαδή ευαίσθητα στην υγρασία.Όταν είναι ξηρά έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την υγρασία του αέρα που τα περιβάλλει και να διαστέλλονται, ενώ αντίθετα σε πολύ ξηρό περιβάλλον αποβάλλουν υγρασία και συστέλλονται.

ιατηρούν όμως πάντα μια ισορροπία με τον περιβάλλοντα αέρα, η οποία επιτυγχάνεται με την διαρκή μεταφορά της υγρασίας από το αντικείμενο στον αέρα και αντίθετα.

ε περίπτωση που οι συνθήκες υγρασίας είναι παρατεταμένες αναπτύσσονται στα αντικείμενα μικροοργανισμοί από μούχλα, μύκητες, βακτήρια.

υμπέρασμα: Tα οργανικά αντικείμενα απειλούνται από:

  • πολύ ξηρές ατμόσφαιρες στις οποίες συρρικνώνονται και σχηματίζουν ρωγμές
  • πολύ υγρές ατμόσφαιρες, στις οποίες διαστέλλονται και προσβάλλονται από μικροοργανισμούς.
ια την καλή διατήρηση τέτοιου είδους αντικειμένων όπως είναι οι εικόνες η τιμή της σχετικής υγρασίας πρέπει να είναι 50%-65%.

ηγές υγρασίας: Tο νερό συναντάται σε υγρή ή αέρια μορφή. Tο πέρασμα από την υγρή στην αέρια μορφή ονομάζεται εξάτμιση. Aντίθετα το πέρασμα από την αέρια στην υγρή μορφή ονομάζεται συμπύκνωση. H υγρασία του αέρα προέρχεται από διάφορες πηγές.