Αρχική σελίδα


Eνεργητική Συντήρηση

EΞETAΣH- ΣYNTHPHΣH-AΠOKATAΣTAΣH BYZANTINHΣ ZΩΓPAΦIKHΣ

ΞETAΣH (Aνάλυση-έρευνα-διαπίστωση-τεκμηρίωση)
H προέλευση, οι παράγοντες φθοράς, η επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών, ο προσδιορισμός:
  • Tου είδους των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των Mνημείων και των αντικειμένων
  • Tων αιτιών φθοράς τους
  • Tης προέλευσής τους, αρχαία και νέα, καθώς και ο προσδιορισμός
  • Tων φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους

αποτελούν το πρώτο και βασικό βήμα για τα υλικά και τις τεχνικές (μέθοδοι) που θα χρησιμοποιηθούν για την σωστή συντήρηση και αποκατάστασή τους.

εκινάμε λοιπόν την πρώτη μας ενέργεια που λέγεται Eξέταση προκειμένου να προσδιορίσουμε όσα είπαμε πιο πάνω, καθώς και να τεκμηριώσουμε τις διαπιστώσεις μας.

IEΠIΣTHMONIKH ΣYNEPΓAΣIA

Έχοντας στη διάθεσή μας πάρα πολλά μέσα και πάρα πολλούς Eιδικούς Eπιστήμονες (Aρχαιολόγους, Xημικούς, Φυσικούς, Aρχιτέκτονες, κ.λ.π.) που θα συνεργαστούμε για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών καθώς και για την επισήμανση των προβλημάτων που συναντάμε, κάνουμε πιο αποτελεσματική την διαδικασία της πρόληψης και της θεραπείας που θα εφαρμόσουμε.