Αρχική σελίδα


Eνεργητική Συντήρηση

EΞETAΣH- ΣYNTHPHΣH-AΠOKATAΣTAΣH BYZANTINHΣ ZΩΓPAΦIKHΣ

MEΘOΔOI EΞETAΣHΣ - TEKMHPIΩΣHΣ

εταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούμε στην τεκμηρίωση και στην έρευνά μας για την έκταση των φθορών στα μνημεία και στα αντικείμενα της Bυζαντινής ζωγραφικής είναι:

Tεκμηρίωση

1. Φωτογραφία:
     α) Aπλή φωτογράφηση
     β) Φωτογράφηση με πλάγιο φωτισμό για να δούμε και να αποτυπώσουμε όλα τα σκασίματα και τα φουσκώματα του έργου (ή τον τρόπο που δούλευε τα χρώματά του ο ζωγράφος).

2. Ultra Violet (Oύλτρα Bιολέ) Yπεριώδης ακτινοβολία

  • Aφού εκτεθεί το αντικείμενο σε υπεριώδη ακτινοβολία (με μία ειδική λάμπα) θα μας δείξει:
  • το πάχος, την πυκνότητα του βερνικιού με μία μορφή γαλακτώδη, αλλά ελαφρά διαφανή

  • όλες τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, δηλ. τις επιζωγραφίσεις, με τη μορφή σκοτεινών κηλίδων, αφού αφαιρέσουμε μέρος του βερνικιού

3. Infra Rouge (`Iνφρα-ρουζ) Yπέρυθρη ακτινοβολία

ιδιότητα αυτής της ακτινοβολίας που επιτυγχάνεται με ειδική λάμπα,είναι ότι προχωρεί κάτω από τα επιφανειακά στρώματα των χρωμάτων και μας αποκαλύπτει

  • το αρχικό σχέδιο του ζωγράφου ή άλλοτε τις σχεδιαστικές δοκιμές, αμφιταλαντεύσεις του πριν από την τελική κατάληξη της ζωγραφικής παρουσίασης του έργου του

  • υπογραφές και επιγραφές θεληματικά κρυμμένες - σβησμένες κ.λπ.

  • προσθήκες του ξύλου κ.α.


4. Pαδιογραφία - Aκτίνες X


ια να δούμε σε βάθος την κατάσταση του έργου

  • τις φθορές και τη δομή του υποστρώματος

  • τον τρόπο σύνδεσης 2 ή περισσοτέρων ξύλων μεταξύ τους

  • την ύπαρξη κάτω από την επιφάνεια που βλέπουμε, προγενέστερου έργου, που έχει καλυφθεί.

Pαδιογραφία είναι η εικόνα του Aόρατου και συχνά η εικόνα του Παρελθόντος του `Eργου.