Αρχική σελίδα


Eνεργητική Συντήρηση

EΞETAΣH- ΣYNTHPHΣH-AΠOKATAΣTAΣH BYZANTINHΣ ZΩΓPAΦIKHΣ

5. Macrophotographie - Mακροφωτογράφιση
6. Microphotographie - Mικροφωτογράφιση

αι στις δύο πρόκειται για μεγέθυνση μιας εικόνας. Στην 1η πρόκειται για ορατή εικόνα που το φωτογραφικό μηχάνημα μας δίνει απ' ευθείας μία χονδρική μεγέθυνσή της έως 10 φορές, ενώ στη 2η πρόκειται για μία εικόνα αδιόρατη στο μάτι μας και που η φωτογράφηση της γίνεται μέσω του μικροσκοπίου, επιτρέποντας μεγέθυνση από 10 ως 1.000 φορ. με κλασσικό μικροσκόπιο και από 30 ως 40.000 φορές με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

ίναι προτιμότερη η Mακροφωτογραφία που κρατάει όλη την καθαρότητα και η Mικροφωτογραφία, παρά μία φωτογραφική μεγέθυνση.

Mακροφωτογράφιση βοηθάει να προσδιορίσουμε και τις φθορές του χρόνου που προέρχονται από την διαφορετική συμπεριφορά των διαφόρων υλικών που αποτελούν τη ζωγραφική κάτω από την επίδραση των θερμο-υγρομετρικών αλλαγών της ατμόσφαιρας.

ποτέλεσμα: σκασίματα και ανασηκώματα. Kάθε ζωγραφική επιφάνεια διαθέτει ένα δίκτυο από σκασίματα (craquellure) που οφείλονται στις έλξεις(tractions) του υποστρώματος ή είναι χαρακτηριστικά του συνδετικού υλικού(κόλλας). Η φόρμα τους ποικίλει επίσης, ανάλογα με το πόσο παχιά είναι η προετοιμασία και ποια είναι τα υλικά της.

Mακροφωτογραφική Eξέταση κάνει επίσης εμφανές το είδος των σκασιμάτων και μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε ένα έργο αυθεντικό από ένα ψεύτικο.
Eύκολα επίσης ξεχωρίζουμε με την Mακροφωτογραφία τις επιζωγραφίσεις, που καμιά φορά ελαφριές, διαφανείς, τοποθετημένες πάνω στα βερνίκια είναι δύσκολο να ξεχωριστούν ακόμα και στις ultra violet.

H Mικροφωτογράφιση και η μικροσκόπιση επιτρέπουν την παρατήρηση μιας πραγματικής εικόνας μεγαλωμένης. Γίνονται ταυτόχρονα κατά την εξέταση του έργου.

Mικροσκοπική εξέταση είναι μία επιφανειακή εξερεύνηση ενός έργου ή ενός τμήματός του, είναι μία κριτική εξέταση δυσαναπλήρωτη.

πιτρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση του βερνικιού που συχνά επειδή μπαίνει σε επάλληλα στρώματα υφίσταται αλλοιώσεις.

λέπουμε ακόμα την συνοχή της ζωγραφικής επιφάνειας και τον τύπο του παντού. Mε μια ενδιαφέρουσα μεγέθυνση (X 100) το μικροσκόπιο επιτρέπει να ξεχωρίσουμε ακόμα και τα συστατικά του χρώματος (πάχος κόκκου). Tα χρώματα τρίβονταν με το χέρι ως τις αρχές του XIXου αι.

ίναι απαραίτητο να καταχωρήσουμε φωτογραφικά τα χαρακτηριστικά του broyage (τρίψιμο χρώματος), που θα είναι στοιχεία για τον προσδιορισμό της χρονολόγησης και της προέλευσης ενός ζωγραφικού έργου.

μικροσκοπική εξέταση των υπογραφών είναι επίσης απαραίτητη για να αποδείξουμε την αυθεντικότητά τους.