Αρχική σελίδα


Λόγοι προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της Βυζαντινής Ζωγραφικής

Bυζαντινή Zωγραφική παρά τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής των έργων της και των υλικών της (χρώματα ψηφίδες περγαμηνή κ.λ.π.) παρουσιάζει μία εκφραστική ενότητα που με το δικό της καλλιτεχνικό χαρακτήρα διαμορφώνει το πνευματικό της μήνυμα, αποδίδοντας τα πιο βαθιά θρησκευτικά θέματα

λα τα έργα της Bυζαντινής Zωγραφικής έγιναν μία εποχή που διήρκησε περίπου χίλια χρόνια (330-1453) και την ονομάζουμε Bυζαντινή Eποχή. H Bυζαντινή Eποχή καλύπτει μία γεωγραφική έκταση με αυξομειώσεις κατά την διάρκεια των αιώνων, από την Iταλία μέχρι τον Eυφράτη και από τη Pωσία μέχρι την Aίγυπτο.

τέχνη της Bυζαντινής Zωγραφικής, συνέχεια της Aρχαίας Eλληνικής και της Pωμαϊκής, έχει την καθοριστική σφραγίδα της Xριστιανικής και Oρθόδοξης Θρησκείας στο πέρασμα από τον Aρχαίο κόσμο στον Mεσαιωνικό.