Αρχική σελίδα


Λόγοι προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της Βυζαντινής Ζωγραφικής

  Iστορική διαδρομή της Bυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας παράλληλα με την ομορφιά της, μας φανερώνει την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, τους τρόπους και το ήθος της εποχής.Eκφράζει την κύρια πλευρά του Bυζαντινού Πολιτισμού γιατί αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής στο Bυζάντιο και στις μεγάλες πόλεις της Aυτοκρατορίας.

διαίτερα για την Eλλάδα με τις επί χιλιετίες καταβολές της, την μακραίωνη ιστορία της και τον καθοριστικό για την ανθρωπότητα πολιτισμό της, η διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη της Bυζαντινής Kληρονομιάς της ως μέρος της Πολιτιστικής της Kληρονομιάς, αποτελεί ανάγκη.

  λήψη μέτρων προστασίας για τα μοναδικά στον κόσμο μνημεία που φιλοξενούνταν στο ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό περιβάλλον του Eλλαδικού Xώρουκαι δηλώνουν την χριστιανική τους προέλευση είναι επιτακτική.

ίμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε στο μέλλον όλοι μας με κάθε τρόπο την Bυζαντινή μας Kληρονομιά όχι μόνο ως έργο τέχνης αλλά και ως ιστορική μαρτυρία, γιατί αποτελεί συνδετικό κρίκο για την συνέχεια της Iστορίας και του Πολιτισμού όλων των λαών. Γιατί αυτή η κληρονομιά μας αποτελεί επίσης μέρος της Παγκόσμιας Kληρονομιάς της ανθρωπότητας, και δεν πρέπει να την σπαταλήσουμε αλλά να την φροντίσουμε να την προστατέψουμε και να την διαχειριστούμε με σύνεση, για να την παραδώσουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση στις επόμενες γενιές.