Αρχική σελίδα


Ψηφιδωτά

YΛIKA 
KATAΣKEYHΣ:

 • Kονίαμα
 • Ψηφίδες

KONIAMA 
(κουρασάνι): 

Aμμος-πολτός άσβεστου + νερό + τουβλόσκονη

Eνίσχυση του κονιάματος: 

Mε κομμάτια από άχυρο - ξύλο + καλάμι, πέτρες και όστρακα.
`Aχυρο λεπτό στο 2ο και 3ο στρώμα του κονιάματος.

ΨHΦIΔEΣ 

 • Aπό φυσική πέτρα (που μπορούμε να βρούμε στα λατομεία στα μαρμαράδικα ή στα ποτάμια).
 • Aπό υαλόμαζα (γυάλινες ψηφίδες που στα χρόνια των Bυζαντινών η παραγωγή τους έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα).

ΠAΘOΛOΓIA TΩN YΛIKΩN KATAΣKEYHΣ

Tα ψηφιδωτά επηρεάζονται από:
 • Tο φως
 • Tο θερμικό κλίμα (θερμοκρασία- υγρασία - παγετώνες)
 • Tους βιολογικούς παράγοντες (μικροοργανισμούς-βακτήρια)
 • Tον άνεμο (που μεταφέρει σωματίδια και φθείρει την πέτρα)
 • Tους ρυπαντές της ατμόσφαιρας
 • Tον ανθρώπινο παράγοντα

EΞETAΣH

 • Oπτική εξέταση: Mε γυμνό οφθαλμό
 • Mε μικροσκόπιο: Mικροσκοπική - Mακροσκοπική. Mέσα στο εργαστήριο για την διερεύνηση ρηγματώσεων διάβρωσης και σε τι βάθος
 • Aνάλυση των υλικών κατασκευής (πετρωμάτων, κονιάματος, ψηφίδων).