Αρχική σελίδα


Ψηφιδωτά

Aισθητική αποκατάσταση σε μεγάλες φθορές ή καταστροφές

 Σε απώλειες μεγάλων τμημάτων της επιφάνειας του ψηφιδωτού, που θα τοποθετηθεί καινούργιο κονίαμα γίνεται η χάραξη του σχεδίου με ταυτόχρονη απόχρωση μίμησης του σχεδίου του ψηφιδωτού.Tα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι σκόνες με ακρυλικά γαλακτώματα που χρησιμεύουν ως συνδετικό υλικό.