Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Αρχειακά τεκμήρια: από 103 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: NA0001
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: Başbakanlık Arşivi, Cevdet Evkâf 29478
Αριθμός συντάγματος: λυτό (arzuhal)
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: Tουρκική (οσμανλίδικα)
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Eγείρας Zιλχιτζέ 1177/1764
ύψος: Σχετικά με το βακούφι του Γαζή Eβρενός μπέη στην Γκιουμουλτζίνα
Είδος/κατηγορία επιγραφής: Γκιουμουλτζίνα, Γαζή Eβρενός μπεή, βακούφι, οθωμανικά θρησκευτικά ιδρύματα
Γλώσσα: Mπαλτά Eυαγγελία
Γραφή: 12/1996