Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα Ιστορία Εικονογραφικά δεδομένα: από 345 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοtΤελευταίο Search
Δεν υπάρχει εικόνα. Κωδικός (F0001-F9999): RF0062
Kατηγορία εικόνας: Aεροφωτογραφία
Θέμα: Aεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου της Mεσημβρίας-Zώνης
Προέλευση: RB0005, σελ. 82
Βιβλιογραφία: R0010, 1.2.1.
Παρατηρήσεις - Σχόλια: Διακρίνεται ανάγλυφα ο ισχυρός δυτικός οχυρωματικός περίβολος με δύο από τους ορθογώνιους πύργους και ο πυκνά δομημένος πολεοδομικός ιστός, σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα, της τειχισμένης συνοικίας στην NΔ γωνία του δυτικού περιβόλου της αρχαίας πόλεως, αλλά και στην αμέσως προσεχή βορειότερη περιοχή.
Λέξεις κλειδιά: Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας-Zώνης
Συντάκτης δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 14/05/98