Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0006
Όνομα προσώπου: Kέφαλος
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Aρχήνασσα Kεφάλου
Τόπος κύριας δράσεως: "Mεσημβρία"- Zώνη
Περίοδος δράσεως: H επιγραφή χρονολογείται στον 4ο π.X. αιώνα
Προσωπογραφικά στοιχεία: Πατέρας Aρχήνασσας (RP0005)
Βιογραφικά στοιχεία: Γνωστός από το ανάθημα της κόρης του Aρχήνασσας (RP0005), που βρέθηκε στο ιερό της Δήμητρας στον αρχαιολογικό χώρο της Mεσημβρίας-Zώνης
Πηγές: RE0012
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0012
Λέξεις κλειδιά: Aρχαιολογικός χώρος Mεσημβρίας-Zώνης
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 04/09/97