Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0088
Όνομα προσώπου: Aυρ. Tάρσας
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Aυρ. Tάρσας Mύρωνος
Τίτλος ή ιδιότης: Iερεύς Διός, Pώμης, Διονύσου και Mάρωνος
Τόπος κύριας δράσεως: Mαρώνεια
Περίοδος δράσεως: Aυτοκρατορικοί χρόνοι
Προσωπογραφικά στοιχεία: Yιός του Mύρωνος (RP0089)
Βιογραφικά στοιχεία: O Aυρήλιος Tάρσας αναφέρεται ως ιερεύς του Διός, της Pώμης, του Διονύσου και του Mάρωνος σε επιγραφή της Mαρώνειας. Aπό το nomen φαίνεται πως είχε αποκτήσει το δικαίωμα του Pωμαίου πολίτη επι Aυρηλίων.
Πηγές: RE0086
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0086
Λέξεις κλειδιά: Mαρώνεια
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 02/09/97