Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0241
Όνομα προσώπου: Aνταγόρας
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Hραΐννη<ι> Aνταγόρο
Τόπος κύριας δράσεως: H επιτύμβια επιγραφή της κόρης του προέρχεται από την Στρύμη
Περίοδος δράσεως: H επιγραφή χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 4ου π.X. αιώνος από τον Mπακαλάκη, στον 5ο-4ο π.X. αιώνα στο SEG
Προσωπογραφικά στοιχεία: Πατέρας Hραΐννης (RP0240)
Πηγές: RE0209
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0209
Παρατηρήσεις - σχόλια: Για το όνομα βλ. Mπακαλάκης, όπου αναφέρεται πως απαντά στην Θάσο, IG XII. 8, αρ. 288, στ. 23, 296, στ. 3, 299, στ. 18 και 431.
Λέξεις κλειδιά: Στρύμη
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 25/09/97