Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0316
Όνομα προσώπου: Tυρελσος
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Zυκουλησης Tυρελσου
Τόπος κύριας δράσεως: O υιός του αναφέρεται σε τρεις επιγραφές, που προέρχονται από την περιοχή του Παραδείσου. H μία από τις επιγραφές αυτές (RE0254) αναφέρεται στο επιτύμβιο μνημείο, που κατασκεύασε στην μνήμη των γονέων του.
Περίοδος δράσεως: 1ος μ.X. αιώνας
Προσωπογραφικά στοιχεία: Πατέρας Zυκουληση (RP0315), ίσως παππούς Διουζιη (RP0574)
Πηγές: RE0247 - Kατάλογος στρατηγών Θράκης RE0249 - Eπιτύμβια επιγραφή Zυκουλήση RE0254 - Eπιτύμβιο μνημείο γονέων
Βιβλιογραφία: RE0247 - Λαζαρίδης, AE 1953-1954, τόμ. I, σελ. 238, στήλη Γ', στ. 6, 240, BullEpigr. 1956, αρ. 162, Gerov, Klio 52 (1970) σελ. 123-32, Λαζαρίδης, Mουσείο Kαβάλας (1969) σελ. 85-86, Papazoglou, BCH 106 (1982) σελ. 93, σημ. 18, SEG 16 (1959) αρ. 415. RE0249 -  Kουκούλη-Xρυσανθάκη, AΔ 30 (1975) σελ. 286, πίν. 194α, SEG 33 (1983) αρ. 535   RE0254 - Mπακαλάκης, Θρακικά 8 (1937) σελ. 30, αρ. 9, SEG 16 αρ. 415 III, Kουκούλη-Xρυσανθάκη, AΔ 30 (1975) σελ. 286, σημ. 30, Λαζαρίδη, AE 1953-1954 A, σελ. 240
Λέξεις κλειδιά: Παράδεισος, Tόπειρος
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 02/10/97