Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ερπετά Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Περιοχές εξάπλωσης
Αρχεία

Emys orbicularis: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Μauremys caspica: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Testudo hermanni : προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Testudo graeca: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Caretta caretta: απειλούμενο είδος στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Hemidactylus turcicus: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Cyrtopodion kotschyi: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Lacerta viridis: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Podarcis taurica: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Ophisops elegans: προστατευόμενο

Coluber caspius: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Elaphe quatuorlineata: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Elaphe longissima: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Natrix natrix: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Natrix tessellata: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα

Malpolon monspessulanus: προστατευόμενο, αν και δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα