Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Επιστημονικές καταγραφές Βιβλιογραφία
Αρχεία

amoxicillin without prescription

amoxicillin prescription no insurance

Buttle, D. (1989): Notes on Reptiles and Amphibians of Northeastern Greece and the island of Samothraki. Br. Herp. Soc. Bull., 29, pp. 49-53.

CORINE Biotops - Data Bank for the Natural Environment of Greece (1994). National Technical University of Athens.

Detsis, V. (1996) : Aus Mattes, H und Lienau, C (Hrsg.): Das Aladjagiola im Nestosdelta in

Nordost-Griechenland. Beitrδge zu Flora, Fauna, Landnutzung und Naturschutz. BAE 25. Mόnster 1996: 113

Ε.Κ.Β.Υ. (1994): Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από το αρχείο παρατηρήσεων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων του 1994.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (1994): Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. ΕΟΕ. Αθήνα.

Grimmett, R.F.A., and T.A. Jones (1989): Important bird areas in Europe. ICBP Techn. Publ. No. 9. Cambridge.

Hallmann, B. (comp.) (1982): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1982. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B. (comp.) (1983): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1983. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B. (comp.) (1985): Midwinter Waterfowl Census in Northern Greece 1985. Unpublished report to IWRB.

Hallmann, B., and G. Handrinos (comps.) (1984): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1984. Unpublished report to IWRB.

Handrinos, G., and T. Akriotis (1997): The birds of Greece. Christopher Helm, London.

Hellenic Bird Ringing Center, Hellenic Society for the Protection of Nature and Greek Biotope / Wetand Center (1993): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1993. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society (1989): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1989. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1987): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1987. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1988): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1988. Unpublished report to IWRB.

Hellenic Ornithological Society, Hellenic Bird Ringing Center and Hellenic Society for the Protection of Nature (1995): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1995. Unpublished report to IWRB.

Hemmer, G. and Kordges T. (1987): Distribution of amphibians in Greek estuaries in respect to their ecological niches. Biol. Gallo-Hellenica, 13, pp. 77-82.

JERRENTRUP, H.(1986): Okosystem Nestos - Delta: Naturliche Zonierung und Entsprechende Tiergemeinschaften, Naturschutz und Menschliche Aktivitaten im Widerspruch. Biologia Gallo-hellenica, vol. 12, pp. 315-334.

Jerrentrup, H. (1986): Τα πουλιά της περιοχής Ξάνθης - Νέστου. Θρακικά χρονικά 41: 194-211.

Jerrentrup, H., M. Gaethlich, A.H. Joensen, H. Nohr and S. Brogger-Jensen (comps.) (1988): Urgent action plan to safeguard three endangered species in Greece and EC: Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus), Great White Egret (Egretta alba) and White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). Report to CEC, DG XI. Ornis Consult, Aarhus Natural History Museum and Hellenic Ornithological Society.

Κουτσαφτίκης, Α. (1974): Συστηματική οικολογική και ζωογεωγραφική έρευνα των Ροπαλοκέρων (Λεπιδόπτερα) της ηπειρωτικής Ελλάδος. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα, 1974

Μαυρομμάτης, Γ. (1980): Το Βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική Έρευνα, 1 (Παράρτημα), σ. 63.

Miksch, G. (1991): Eine neue Oestranthrax-Art (Diptera: Bombyliidae) aus Nordost-Griechenland. Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A. Nr. 460: 1-5

Ondrias, J.C. (1968): Liste des amphibiens et des reptiles de Grè ce. Biol. Gallo-Hellenica, 1, pp. 111-135.

Ouzounis, K. and Samanidou-Voyadjoglou, A. (1993): Preliminary research on Bacillus Thuringiensis Var. Islaelensis use for mosquito control in northeast Greece. Bull. Soc. Vector Ecol., 18 (2): 147-151

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986.

Schneider, H., U. Sinsch and Th.S. Sofianidou, (1993): The water frogs of Greece. Bioacoustic evidence for a new species. Z. zool. Syst. Evolut. - forsch., 31: 47-63.

Sinsbeck, D (1996): Libellen im westlichen Nestos-Delta. Aus: Mattes, H & Lienau, C (Hrsg.): Das Aladjagiola im Nestosdelta in Nordost-Griechenland. Beitrδge zu Flora, Fauna, Landnutzung und Naturschutz. BAE 25. Mόnster 1996: 93-103

Sotiriou, N., Fritz, M.K. and Walletschek, H. (1987): Wetlands and forests with a flora and fauna of international importance in Northeastern Greece. Toxic. Envir. Chem., 20-21, pp. 335-343.

Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni R-M. (1995): A review of the knowledge on the distribution of the genus Triturus (RAFINSQUE, 1815) in Greece. Herpetozoa, 8 (1/2), pp. 25-34.

Σφήκας, Γ. και Τσούνης Γρ. (1993): Οικοτουριστικός Οδηγός της Ελλάδας. Αθήνα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 1992.

Tucker, G.M., and M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series No.3. BirdLife International. Cambridge.

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carolinae Biol., 36, pp. 341 - 369.

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): New records of Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Greece and the distribution of the species in the south of the Balkans. Prague Studies in Mammalogy, I. Horà cek & V. Vohralik (eds)., Cherles Univ. Press, Praha, pp. 217-220.

Willemse, F.: fauna Graeciae. Catalogue of the Orthroptera of Greece I. Hellenic Zoological Society. Athens, 1984

Wolf, P. J. (1997): Kommentierte Liste der Laufkδfer (Coleoptera, Carabidae) des Falakron und Pangδon (Nordostgriechenland) sowie weiterer Aufsammlungen aus Nordgriechenland. Aus: Lienau, C. & H. Mattes (Hrsg. ) (1997): Natur und Wirtschaft in Nordost-Griechenland. Mόnster (Berichte aus den Arbeitsgebiet Entwicklugsforschung 27): 55-62.

Wόst, P. (1996): New and rare species of Heterocera (Lepidoptera) and some notes on their distribution in different habitats in the Nestos-Delta, Macedonia, Greece. Nota lepid. 19 (3/4): 145-151.