Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάσταση πληθυσμού Νομικό καθεστώς προστασίας Επιστημονικές καταγραφές
Αρχεία

Erinaceus concolor: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/81