Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Λιμνοθάλασσες Αμμοθίνες Υγρά λιβάδια
Αρχεία

Εδώ φωλιάζουν είδη όπως η Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus καθώς και είδη κορυδαλλών και πετρόκληδων.