Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Γενική περιγραφή βιοτόπων Αρθρόποδα Ιχθείς
Αρχεία

ΤΑΞΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΕΝΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Insecta: Lepidoptera

Papilionidae

Zerynthia

Zerynthia polyxena (Schiffermόller)