Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ερπετά Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Νομικό καθεστώς προστασίας
Αρχεία

Ablepharus kitaibeli: απειλούμενο στην Ευρώπη

Lacerta viridis: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως και στην Ελλάδα

Coronella austriaca: απειλούμενο στην Ευρώπη, δε φαίνεται να απειλείται στην Ελλάδα.

Vipera ammodytes: απειλούμενο στην Ευρώπη