Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καταφύγια άγριας ζωής Μεγάλα Θηλαστικά Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

Οικογένεια Canidae

Canis aureus Τσακάλι

Οικογένεια Mustelidae

Lutra lutra Βίδρα