Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υπέδαφος Τύποι κλίματος Κατάλογος χλωρίδας
Αρχεία

Το κλίμα της περιοχής ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα (Μαυρομμάτης, 1980).