Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Αρθρόποδα Ιχθείς Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Οικογένεια Salmonidae

Salmo trutta Πέστροφα (άγριοι πληθυσμοί)