Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Αμφίβια Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Νομικό καθεστώς προστασίας
Αρχεία

Salamandra salamandra: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα.

Bombina variegata: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα.

Bufo viridis: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα.

Bufo bufo: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα.

Hyla arborea: απειλούμενο στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ελλάδα.