Αρχική Σελίδασα δε μικρότερα έργα ζωγραφικής εικόνες έχουν γίνει σε θρησκευτικά βιβλία ονομάζονται μικρογραφίες - και τα βιβλία αυτά λέγονται εικονογραφημένα χειρόγραφα


λικά γραφής             ύποι βιβλίων
ραφείς και αντιγραφείς - Βιβλιογραφικά εργαστήρια
ρώματα              ργανα γραφής
ο περιεχόμενο των Βυζαντινών βιβλίων
ιβλιογραφία