Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα Ιστορία Εικονογραφικά δεδομένα: από 345 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοtΤελευταίο Search
Δεν υπάρχει εικόνα. Κωδικός (F0001-F9999): RF0017
Kατηγορία εικόνας: Aεροφωτογραφία
Θέμα: Aεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου των Aβδήρων
Προέλευση: RB0509, σελ. 463
Ημερομηνία πρωτοτύπου: Ύστεροι κλασσικοί-ελληνιστικοί χρόνοι
Βιβλιογραφία: R0050, 1.2.1.
Παρατηρήσεις - Σχόλια: Στους ύστερους κλασσικούς χρόνους, κατά πάσα πιθανότητα εξαιτίας των γεωμορφολογικών αλλαγών, που προκάλεσαν οι προσχώσεις του Nέστου ποταμού, η πόλη των Aβδήρων μεταφέρεται νοτιώτερα, στην περιοχή του λεγόμενου "νότιου περιβόλου", όπου και αναπτύσσεται μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Στην αεροφωτογραφία διακρίνεται η δυτική πύλη του τείχους και οι ανεσκαμμένες στο εσωτερικό του περιβόλου οικίες.
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 18/05/98