Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα Ιστορία Εικονογραφικά δεδομένα: από 345 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοtΤελευταίο Search
Δεν υπάρχει εικόνα. Κωδικός (F0001-F9999): RF0018
Kατηγορία εικόνας: Άποψη χώρου
Θέμα: Άποψη του δυτικού τομέως των Aβδήρων
Προέλευση: RB0005, σελ. 99
Ημερομηνία πρωτοτύπου: Ύστεροι κλασσικοί- ελληνιστικοί χρόνοι
Βιβλιογραφία: R0050, 1.2.1. και 11.1.2-11.1.4.
Παρατηρήσεις - Σχόλια: Διακρίνονται στο κέντρο ο τομέας του δυτικού τείχους με την πύλη και τους ορθογωνίους πύργους της κλασσικής και ελληνιστικής περιόδου και συγκροτήματα κατοικιών των ρωμαϊκών χρόνων. Στο βάθος, η περιοχή όπου οικοδομήθηκε το νέο Mουσείο των Aβδήρων.
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου, Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 13/05/98