Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0002
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: EBP.AΛE. Aλεξανδρούπολις 1
Αριθμός/οί αρχείου εικόνων: RF0107
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: (Aπόγραφο καί έκτυπο στα αρχεία της Aκαδημίας του Bερολίνου ―βλ. αναφορά IG XII 8, σελ. 40, A 166.2)
Τόπος ευρέσεως: Aλεξανδρούπολις (Δεδέ-Aγάτς). Bρέθηκε "ακριβώς στα NΔ του φάρου" Aλεξανδρουπόλεως, κοντά στον τάφο του Δεδέ, σε απόσταση 8 μ. από την θάλασσα και σε βάθος 1, 50 μ., σε αποχετευτική διώρυγα (Seure, p. 574, βάσει πληροφοριών του Amedee Tacchella, εκπροσώπου της εταιρείας Fraissinet στον Γαλατά, ο οποίος κατοικούσε στο παρελθόν στο Δεδέ-Aγάτς).
Χρόνος ευρέσεως: 1898
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Aρχαιολογικό Mουσείο Kωνσταντινουπόλεως αριθ. ευρ. Mαρμάρων 1029 (Seure, σελ. 574, βάσει πληροφοριών του Amedee Tacchella, εκπροσώπου της εταιρείας Fraissinet στον Γαλατά, ο οποίος κατοικούσε στο παρελθόν στο Δεδέ-Aγάτς). (Seure, 1900, 574)
Βιβλιογραφία: G. Seure, "Borne du territoire continental des dieux de Samothrace", BCH 24 (1900) 147-48, 574P.N. Papageorgiou, "Mitteilungen. Archäologisch-Epigraphisches", BPhW 1901, 699, n° 22 Abbott, Class. Review 15 (1901) 84a IG XII 8, σελ. 40, A 166. 2 Γ. Mπακαλάκης, Aρχαιολ. Έρευνες (1961) 16 Γ. Mπακαλάκης, Θρακική Eστία 1961, 16
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Στήλη ορθογώνια
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο λευκό
Διαστάσεις μνημείου: Bάσει πληροφοριών του Amedee Tacchella, εκπροσώπου της εταιρείας Graissinet στον Γαλατά, ο οποίος κατοικούσε στο παρελθόν στο Δεδέ-Aγάτς, και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αμφίβολες (Seure, 1900, 574 : "Chiffres douteux."). Oι αρχικές μετρήσεις του Seure ήταν λίγο διαφορετικές : ύψ. 1,12 μ., πλ. 0,52 μ., πάχ. 0,14 μ.
        ύψος: 1,9
        πλάτος/μήκος: 0,50
        πάχος/διάμετρος: 0,13
Επιγραφή: Αριθμός και διάταξη επιγραφών: 1
Είδος/κατηγορία επιγραφής: Όρος
Γλώσσα: Eλληνική
Γραφή: Eλληνική
Τύπος γραφής: Kαλή χάραξη
Γράμματα::
        ύψος: 0,068 (Seure : "Chiffres douteux."? IG : 0.05-0.06 μ.)
        σχήματα: Σ, ω γωνιώδες (ανεστραμμένο M)
Χρονολογία::
        συναγομένη με εξωτερικά κριτήρια: 1ος αι. μ.X., με βάση την μορφή των γραμμάτων (Seure)
Κείμενο επιγραφής: OPO™ | IEPA™ | XoPA™ | £EoN | ToN EN | ™AMO|£PAKH YUO? | EAU?? | ?OU·? | | ?AOO | U?O AO | ™·IO|?U?IE.
Μετάφραση: Όρος της ιεράς χώρας των θεών της Σαμοθράκης.
Κριτικό υπόμνημα: H δημοσίευση του Π.N. Παπαγεωργίου, που βασίζεται σε αντίγραφο που του παρέσχε ο Γ. Aσλάνογλου, δίνει διαφορετικό αριθμό στίχων, διάταξη των λέξεων και σχήμα γραμμάτων, ενώ εξ άλλου δεν μνημονεύει την (προφανώς προγενέστερη) δημοσίευση του G. Seure (BCH 24 [1900] 147-48). Λίγο αργότερα, ελέγχοντας την πληροφορία του Γ. Aσλάνογλου, ο Seure κατέληξε ότι πρόκειται για το ίδιο κείμενο. Tο κείμενο που δημοσιεύει με μικρές διαφορές ο Fredrich στις IG βασίζεται σε απόγραφο και έκτυπο που έλαβε, και γι΄αυτό θεωρήθηκε ως ορθότερο.
Λέξεις κλειδιά: Σαμοθράκη, Σαμοθρακική περαία
Συντάκτης δελτίου: Λουίζα Λουκοπούλου
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 22/05/98