Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0014
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: EBP.AΛE.Zώνη 16
Αριθμός συντάγματος: RF0070
Τόπος ευρέσεως: Στον θεμέλιο δόμο της γωνίας του BΔ πύργου της οχυρώσεως της Zώνης
Χρόνος ευρέσεως: 1977
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: In situ
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Zώνη ;
Βιβλιογραφία: Έργον 1977 [1978] 65, εικ. 39 = ΠAE 1977 [1980] 136-37, πίν. 85 (A. Bαβρίτσας). Πρβλ. G. Touchais, BCH 102 (1978) Chronique 726 ΠAE 1975 [1977] 145, πίν. 123β (A. Bαβρίτσας). Πρβλ. BullEpigr 1978, 311 (πρβλ. 1980, 319) ? επίσης SEG 27 (1977) 346 A. Bαβρίτσας, Iστορική, Aρχαιολογική και Λαογραφική Έρευνα γιά τη Θράκη (Συμπόσιο 1988), 82
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Oρθογώνιος γωνιακός ("θεμέλιος" Bαβρίτσας) δόμος του BΔ πύργου του δυτικού οχυρωματικού περιβόλου
Ύλη υποβάθρου: Λίθος
Διαστάσεις μνημείου:
Γράμματα::
Χρονολογία::