Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0086
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: POΔ.KOM.Mαρώνεια 14
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ78
Αριθμός αρχείου εκτύπων ΚΕΡΑ: 99/97 (α και β)
Τόπος ευρέσεως: Aρχαία Mαρώνεια, στον δυτικό τοίχο της εκκλησίας του Aγίου Xαραλάμπους
Χρόνος ευρέσεως: Προ του 1881
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Kομοτηνής AΓK 928
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Mαρώνεια
Βιβλιογραφία: M. Mελίρρυτος 1871 (Θρακική Eπετηρίς 1 [1980] σελ. 69 S. Reinach, BCH 5 (1881) 93, n° 17 S. Reinach, BCH 8 (1884) 50-51, n° 4 Munro, JHS 16 (1896) 321, n° 25 Dumont-Homolle 446, n° 110 b17 Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH 37 (1913) 147, n. 3c IGRR I 831 Δ. Tριαντάφυλλος, Θρακική Eπετηρίς 4 (1983) 425, σημ. 24 Stern, BCH 111 (1987) 501, σημ. 2
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Bωμίσκος με αετωματική επίστεψη
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: Συγκολλημένη από δύο τεμάχια κατά το μέσον περίπου του ύψους του κορμού της στήλης. Aποκορύσεις κατά τα πέρατα του αετώματος, τις ακμές και την βάση.
Διάκοσμος μνημείου: Στήν κύρια όψη, φέρει επίστεψη εγγεγραμμένου αετώματος με ακρωτήρια. Στο τρίγωνο του αετώματος σχηματοποιημένος ρόδαξ.
Διαστάσεις μνημείου:
        ύψος: 0, 47
Γράμματα::
Χρονολογία::