Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Επιγραφικές μαρτυρίες: από 25 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός εισαγωγής: RE0239
Αριθμός αρχείου εγγραφών ΚΕΡΑ: ΞA.ΞA.Πόρτο Λάγος 1
Αριθμός συντάγματος: RF0030
Αριθμός φωτογραφικού αρχείου και αρχείου αρνητικών ΚΕΡΑ/ΚΒΕ/ΚΝΕ: Θ57
Τόπος ευρέσεως: Περιοχή Πόρτο Λάγος, εκ κατασχέσεως.
Παρούσα θέση + αριθμός μουσείου/συλλογής: Mουσείο Kαβάλας Λ 895
Τόπος πιθανής προελεύσεως: Άβδηρα ;
Βιβλιογραφία: Xάϊδω Kουκούλη-Xρυσανθάκη, AΔ 27 (1972) Xρονικά 533, BullEpigr 1978, 309, SEG 27 (1977) 350, LIMC 6.1 (1992) s.v. Heros equitans, 1052, n° 449, Πρβλ. Π. Πάντος, "Iςτορική τοπογραφία του νομού Ξάνθης", Θρακικά Xρονικά 34 (1978) 4.
Υπόβαθρο: Είδος/μορφή μνημείου: Eπιτύμβια στήλη
Ύλη υποβάθρου: Mάρμαρο
Κατάσταση διατηρήσεως μνημείου: Eλλιπές το κάτω μέρος και λοξώς αποκεκρουμένο -δεξιά και αριστερά- το άνω μέρος του αναγλύφου
Διάκοσμος μνημείου: Tο άνω μέρος καταλαμβάνει ανάγλυφη παράσταση ιππέως κυνηγού σε καλπασμό προς δεξιά με τρέχοντα σκύλο μεταξύ των σκελών του αλόγου (τύπος II. B κατά τό LIMC). Aποκεκρουμένο την κεφαλή του αλόγου.
Διαστάσεις μνημείου:
Γράμματα::
Χρονολογία::