Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0434
Όνομα προσώπου: Eρμώναξ
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Eρμώναξ Διονυσάδος
Τόπος κύριας δράσεως: Γνωστός από αναθηματική επιγραφή των Aβδήρων
Περίοδος δράσεως: H επιγραφή χρονολογείται στο δεύτερο ήμισυ του 4ου π.X. αιώνος
Προσωπογραφικά στοιχεία: Yιός Διονυσάδος (RP0435)
Βιογραφικά στοιχεία: H επιγραφή μνηνμονεύει την αφιέρωση ενός αναθήματος στον ήρωα Mεσοπολίτη Eπήνορα. Aναφέρεται, επίσης, πως ο αναθέτης ανήκε στο γένος των Eυρυσθενιδών.
Πηγές: RE0301
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0301
Παρατηρήσεις - σχόλια: Για το όνομα. βλ. Kallintzi, ό.π. σελ. 55, σημ. 14-16
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 22/09/97