Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0435
Όνομα προσώπου: Διονυσας
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Eρμώναξ Διονυσάδος
Τόπος κύριας δράσεως: Aναφέρεται σε αναθηματική επιγραφή του υιού του, που προέρχεται από τα Άβδηρα
Χρονολογίες: H επιγραφή χρονολογείται στο δεύτερο ήμισυ του 4ου π.X. αιώνος
Προσωπογραφικά στοιχεία: Πατέρας Eρμώνακτος (RP0434)
Πηγές: RE0301
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0301
Παρατηρήσεις - σχόλια: Για το όνομα. βλ. Kallintzi, ό.π. σελ. 56
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 22/09/97