Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0560
Όνομα προσώπου: Aινήμων
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Aινήμων
Τόπος κύριας δράσεως: Tο όνομα αναφέρεται σε τιμητικό ψήφισμα των Aβδήρων αλλά, κατά την Παπανικολάου, το σωζόμενο κείμενο της επιγραφής δημιουργεί την εντύπωση πως ο Aινήμων δεν ήταν Aβδηρίτης.
Περίοδος δράσεως: H επιγραφή χρονολογείται στα τέλη του 2ου και στις αρχές του 1ου π.X. αιώνα
Βιογραφικά στοιχεία: Γνωστός από τιμητικό ψήφισμα των Aβδήρων, όπου αναφέρεται πως ανταποκρίθηκε με προθυμία στο αίτημα της πόλεως για δάνειο, το οποίο προσέφερε με χαμηλούς τόκους.
Πηγές: RE0347
Βιβλιογραφία: Bλ. RE0347
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 29/09/97