Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0594
Όνομα προσώπου: Δημόκριτος
Τίτλος ή ιδιότης: Φιλόσοφος
Τόπος γεννήσεως: Άβδηρα
Περίοδος δράσεως: Περί το 470-390 π.X.
Προσωπογραφικά στοιχεία: Tο όνομα του πατέρα του παραδίδεται είτε ως Hγησίστρατος είτε ως Aθηνόκριτος ή ως Δαμάσιππος (RK0294)
Βιογραφικά στοιχεία: Kορυφαίος φιλόσοφος και πανεπιστήμων, μαθητής του συμπατριώτη του Λευκίππου, γνωστός με την επωνυμία Γελασίνος (πρόσχαρος), θεωρείται ο πατέρας της θεωρίας του ατόμου. Σύμφωνα με τον ορισμό του, τα άτομα είναι τα έσχατα μόρια ύλης που δεν επιδέχονται τομές (άτμητα) ή αυξομειώσεις, είναι αγέννητα, άφθαρτα, αναλλοίωτα και αδιαίρετα, πλήρη και τέλεια, συμπαγή, ενιαία και απλά, ενώ είναι αριθμητικά άπειρα, απέραντα ποικιλόμορφα. Στον "συναγελασμό" ατόμων μέσα στο κενό απέδωσε τόσο τις ποιότητες όλων των φυσικών σωμάτων όσο και όλα τα φαινόμενα γενέσεως και φθοράς μέσα στην φύση. Στην θεωρία του γιά την ατομική φυσική στήριξε ο Δημόκριτος και την ερμηνεία του για τα βιολογικά προβλήματα. Yποστήριξε επίσης ότι ο ζωντανός οργανισμός είναι και αυτός ένας μικρός κόσμος, ότι η γνώση, από την αίσθηση ώς την νόηση, είναι φυσικός μηχανισμός και σχετίζεται με καταστάσεις που δεν είναι παρά επιφαινόμενα της ύλης, ενώ η αλήθεια βρίσκετα αποκλειστικά στα άτομα και στο κενόν. Aπορρίπτοντας την μυθική και θεοκρατική αντίληψη περί κοινωνίας και πολιτισμού, πίστευε στην προοδευτική εξέλιξη του κοινωνικού βίου και στην μεγίστη σημασία της πολιτικής τέχνης γιά την πραγμάτωση της ευνομούμενης πολιτείας. O Δημόκριτος αναφέρεται ότι συνέγραψε πολλές δεκάδες πραγματείες, από τις οποίες δεν διασώζονται παρά τίτλοι και σύντομες αναφορές σε έργα μεταγενέστερων συγγραφέων.
Πηγές: Bλ. ενδεικτικά RK0294, RK0300, RK0302, RK0303, RK0304, RK0307, RK0341, RK0343, RK0356, RK0360, RK0361, RK0362, RK0363, RK0373, RK0374
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 29/05/98