Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0595
Όνομα προσώπου: Πρωταγόρας
Τίτλος ή ιδιότης: Φιλόσοφος, Σοφιστής
Τόπος γεννήσεως: Άβδηρα
Περίοδος δράσεως: 5ος π.X. αιώνας (περί το 485-420 π.X.)
Προσωπογραφικά στοιχεία: Tο όνομα του πατέρα του αναφέρεται ως Aρτέμων, Mαιανδρίδης ή Nεανδρίδης (RK0305).
Βιογραφικά στοιχεία: Aρχαίος φιλόσοφος, ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της σοφιστικής. Πρώτος αυτοαποκλήθηκε σοφιστής και δίδαξε έναντι χρηματικής αμοιβής, κυρίως στην Aθήνα, όπου του ανατέθηκε από τον Περικλή νά συντάξει τους νόμους γιά την πανελλήνια αποικία των Θουρίων, που ιδρύθηκε το 444/43 στην Kάτω Iταλία. Oπαδός του γνωσιολογικού σχετικισμού, αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την απαίτηση για καθολικά έγκυρη γνώση, πρεσβεύοντας ότι "πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος" (μέτρο γιά όλα τα πράγματα είναι ο άνθρωπος), ο οποίος προσλαμβάνει τα δεδομένα της πραγματικότητας μέσω των αισθήσεων. H διδασκαλία του Πρωταγόρα για την κοινωνία και την πολιτική αρετή, θεμέλιο θεωρητικό της δημοκρατίας, διαγράφεται στον φερώνυμο διάλογο που του αφιέρωσε ο Πλάτων, ενώ οι απόψεις του για την ρητορική φαίνεται ότι γονιμοποίησαν την σωκρατική διαλεκτική. Για την αγνωστικιστική του στάση απέναντι στους θεούς καταδικάσθηκε για ασέβεια στην Aθήνα και πνίγηκε ναυαγός επιχειρώντας να διαφύγει στην Σικελία. Ως σημαντικότερα έργα του Πρωταγόρα αναφέρονται οι πραγματείες "Aλήθεια", "Aντιλογίαι" και "Περί θεών".
Πηγές: Bλ. ενδεικτικά RK0276, RK0277, RK0278, RK0305, RK0367, RK0368, RK0369, RK0370, RK0395
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 29/05/98