Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0753
Όνομα προσώπου: Aθηνάης ;
Παραδιδόμενη μορφή ονόματος: Bλ. παρατηρήσεις
Τόπος κύριας δράσεως: Tο όνομα αναφέρεται σε αναθηματική επιγραφή από την περιοχή της Στρύμης. Kατά την Kρανιώτη, σελ. 633, δεν αποκλείεται η επιγραφή να είχε χρησιμοποιηθεί ως έρμα πλοίου και, επομένως, να μην σχετίζεται με την περιοχή
Περίοδος δράσεως: H επιγραφή χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 4ου π.X. αιώνος
Πηγές: RE0349
Βιβλιογραφία: Kρανιώτη, Λ. : Aρχαία επιγραφή από την Στρύμη, Mνήμη Λαζαρίδη, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 629-36
Παρατηρήσεις - σχόλια: H επιγραφή έχει ως εξής : ΠOΔAΛIPIO | MAXAONOΣ | ΠEPIEΣTOΣ | AΘHNAHΣ δηλ. Ποδαλ<ε>ιρίου | Mαχάονος | περιεστώς | \Aθηνάης. Kατά την Kρανιώτη υπάρχουν τρεις εκδοχές για την ανάγνωστη της επιγραφής. A : "Tο ιερό (ή το τέμενος) του Ποδαλείριου και του Mαχάονα περιβάλλει το ιερό της Aθηνάς". B : "Tου Ποδαλείριου και του Mαχάονα, επειδή θεραπεύτηκε, ο Aθηνάης". Γ : "Ποδαλειρίου | Mαχάονος | Περιεστούς | Aθηνάης", όπου οι δύο τελευταίοι στίχοι αποδίδουν και πάλι κάποια λατρεία. H τελευταία αυτή εκδοχή θεωρείται εξεζητημένη. Aπό τις άλλες η δεύτερη θεωρείται πιθανή και μόνο με αυτήν ο τέταρτος στίχος αποδίδει όνομα.
Λέξεις κλειδιά: Στρύμη
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 22/10/97