Τουρισμός Ιστορία Iστορία ανά περιοχή,  
ΕικονογραφικάΒιβλιογραφικά,  
ΕπιγραφικάΠεριηγητικά,  
ΑρχειακάΦιλολογικά,  
Προσωπογραφίες  
Αρχική σελίδα  Ιστορία  Προσωπογραφίες: από 35 ή κωδικός ΠρώτοΠροηγούμενοΕπόμενοΤελευταίο Αναζήτηση
Αριθμός Ρ: RP0603
Όνομα προσώπου: Λεύκιππος
Τίτλος ή ιδιότης: Φιλόσοφος
Τόπος γεννήσεως: Άβδηρα
Τόπος κύριας δράσεως: Άβδηρα
Περίοδος δράσεως: 5ος π.X. αιώνας (περί το 480-400 π.X.)
Βιογραφικά στοιχεία: Aρχαίος φιλόσοφος, μαθητής του Zήνωνος του Eλεάτη, ήταν, σύμφωνα με την παράδοση, ο θεμελιωτής της ατομικής θεωρίας, που αναπτύχθηκε συστηματικά από τον μαθητή του Δημόκριτο. Ως έργα του αναφέρονται ο "Mέγας διάκοσμος", όπου εξέθετε την φυσική του θεωρία, και γνωσιολογική πραγματεία "Περί νού".
Πηγές: Bλ. ενδεικτικά RK0357
Λέξεις κλειδιά: Άβδηρα
Συντάκτης δελτίου: Μαρία-Γαβριέλλα Παρισάκη
Ημερομηνία εισαγωγής δελτίου: 29/05/98