Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υποζώνη Quercion ilicis Υποζώνη Ostryo - Carpinion Υποζώνη Quercion confertae

H υπομεσογειακή διάπλαση Ostryo - Carpinion καλύπτει τα πεδινά τμήματα των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.