Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Επιστημονικές καταγραφές Βιβλιογραφία
 1. Αδαμακόπουλος, Τρ. Γκατζογιάννης, Στ. Ποϊραζίδης, Κ. (εκδ) (1995) : Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δάσους Δαδιάς. WWF Ελλάς, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ΥΠ.ΓΕ., 600 PP
 2. Αδαμανταπούλου, Σ. & Ανδρουκάκη, Ε. (1989) : ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΩΣ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 65 pp.
 3. Αθανασίου X. & Σ. Κλαδαρά (1996): ``Μελέτη αποκατάστασης λ\θ Δράνα στο δέλτα ποταμού Έβρου `` WWF ΕΛΛΑΣ . Θεσσαλονίκη, σ. 30.
 4. Αλιβιζάτος, Χ. (1996) : Βιολογία και οικολογία αναπαραγωγής της Αετογερακίνας (Buteo rufinus) στο νομό Έβρου. Διδακτορική Διατριβή. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 120 σελ.
 5. Alkemeier, F., und V. Hennig (1988): Wintervogelbeobachtungen in Nordgriechenland. Orn. Mitt. Jahrg. 40: 163-168.
 6. ΑΡΚΤΟΣ 1996. Final report for the LIFE Project: " Conservation and Management of the brown bear population in Greece". 140 pp.
 7. Asimakopoulos, B. (1989): Die Verbreitung des Grasfrosches Rana temporaria LINNAEUS, 1758 in Griechenland. Salamandra, 25 (3/4): 291 -294.
 8. Ασημακόπουλος, Β. (1992): Γεωγραφική κατανομή, Βιολογία και Οικολογία του βατράχου Rana graeca BOULENGER στην Ελλάδα. Διδ. Διατρ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1992.
 9. Asimakopoulos, B. (1994a): Distributional records for the amphibians of the Greek part of Rodope mountain range (East Macedonia and Thrace). Biol. Gallo-Hellenica, 22: 23-36.
 10. Asimakopoulos, B. (1994b): On the Geographical Distribution of the Greek Frog Rana graeca (Amphibia; Anura) in Greece. Ann. Musei Goulandris, 9: 337 - 348.
 11. Βασάρα, Ε., (1993): Ενδοπληθυσμιακή μελέτη του βατράχου Bombina variegata (Linnaeus, 1758) στην Ελλάδα. Διατριβή επί διδακτορία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σ. 199.
 12. Βλάχος, Χ. (1989) : Η οικολογία του Κραυγαετού (Aquila pomarina) στο δάσος της Δαδιάς του νομού Έβρου. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 138 σελ.
 13. Βολιώτης Δ., 1984. Die Flora der Nestos - Schlucht in Griechenland, 'Phyton',τ.24, σελ. 153-164, Αυστρία.
 14. Βολιώτης, Δ., Λ. Συμεωνίδης, B. Hallmann, Β. Βογιατζής, Π. Κορισιάνος, Β. Κατσάνη και Ε. Βογιατζή (1986): Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροβιότοπων Σύμβασης Ramsar - Υγροβιότοπος: Λίμνη Βιστωνίδα. ΥΠΕΧΩΔΕ.
 15. BringsÆ e, H. (1985): A check-list of Peloponnesian amphibians and reptiles, including new records from Greece. Ann. Musei Goulandris, 7, pp. 271-318.
 16. Broggi, M. F. (1994): Feldeherpetologische Beobachtungen und Bemerkungen zu schü tzenswerten Biotopen auf griechischen Inseln (Amphibia; Reptilia; Griechenland). Herpetozoa, 7 (1/2). pp. 29 - 34.
 17. Buttle, D. (1989): Notes on Reptiles and Amphibians of Northeastern Greece and the island of Samothraki. Br. Herp. Soc. Bull., 29, pp. 49-53.
 18. Chondropoulos, B.P. (1986): A checklist of the Greek reptiles. I. The lizards. Amphibia - Reptilia, 7, pp. 217 - 235.
 19. Chondropoulos, B.P. (1989): A checklist of the Greek reptiles. II. The snakes. Herpetozoa, 2 (1/2), pp. 3- 36
 20. CORINE Biotops - Data Bank fot the Natural Environment of Greece (1994). National Technical University of Athens.
 21. Γκεβρέκης, Ι. (1995): Προστατευόμενες φυσικές περιοχές στο Ν. Ξάνθης. Γεωτεχνική Ενημέρωση, 70, σσ. 67 - 68.
 22. Crivelli, A., H. Jerrentrup and B. Hallmann (1988): Preliminary results of a complete census of breeding colonial wading birds in Greece, spring 1985-1986. Ενημερωτικό Δελτίο ΕΟΕ, 4: 31-33.
 23. Crucciti, P. & Tringali, L. (1987): Alcune Caratteristiche dell' Erpetofauna Ellenica (Amphibia - Reptilia). Atti del Convegno sul tema Zoologica Ellenica, P. Crucitti (ed), Roma, pp. 4-19.
 24. Crucitti, P. (1987): Micromammiferi Paccolti Nelle Missioni Zoologische Della S.R.S.N. Nella Penisola Ellenica (Mammalia). Atti del Convegno sul tema Zoologica Ellenica, P. Crucitti (ed), Roma, pp. 48-50.
 25. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης (1993): Δασοπονική μελέτη δημοσίων δασών νοτίου συμπλέγματος περιόδου 1993 - 2002
 26. Δασαρχείο Διδυμοτείχου (1985) : Δασοπονική μελέτη δημοσίων δασών συμπλέγματος Κυριακής - Δερείου για την περίοδο 1985-1994
 27. Δημητριάδης Ι. Δ. (1989): Ειδική Χωροταξική Μελέτη Παράκτιας Ζώνης Νομού Έβρου και Νήσου Σαμοθράκης (Α΄Φάση), Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου.
 28. Δρόσος, Ε., H. Jerrentrup, Μ. Κουλιζάκης, Ε. Μαρινάκη, Γ. Οικονομίδης, Α. Σαββίδης και Ν. Σταματούκος (1986): Πρόγραμμα οριοθέτησης υγροβιότοπων Σύμβασης Ramsar. ΥΠΕΧΩΔΕ
 29. : Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων
 30. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Ελληνικοί Πίνακες
 31. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από το αρχείο παρατηρήσεων.
 32. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (1994): Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας. ΕΟΕ. Αθήνα.
 33. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Αδημοσίευτα στοιχεία από τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων των ετών 1994 και 1996.
 34. Franguedakis-Tsolis E. (1977): An immunochemical study of three populations of the ground squirrel, Citellus citellus, in Greece. Mammalia, 41(1): 62 - 66.
 35. Franguedakis-Tsolis E. & J. C. Ondrias (1985): Geographic Variation of the Ground Squirrel in Greece. Saugetierk. Mitt. 32: 185 - 198.
 36. Ζαλίδης, Χ.Γ. και Α.Λ. Μαντζαβέλας (Συντονιστές έκδοσης) (1994): Απογραφή Ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (1994). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). xviii + 587 σελ.
 37. Giannatos G. 1996. Human related limiting factors preventing brown bear recovery in Rhodopi Mts. in Northeastern Greece. M.Sc. Thesis, Univ. of Montana U.S.A. 100 pp.
 38. Goutner, V., G. Handrinos and S. Kazantzidis (1988): Conservation action for Anser erythropus and Numenius tenuirostris in the Evros delta, Thrace, Greece. Report to CEC, DG XI. Hellenic Ornithological Society and Royal Society for the Protection of Birds.
 39. Greuter W. (1995): Studies in Greek Caryophyllaceae: Agrostemma, Silene and Vaccaria. Willdenowia, 25 (1).
 40. Greuter W. & Ray Th. (1995): Med - Checklist Notulae. Willdenowia, 16 (25).
 41. Grimmett, R.F.A., and T.A. Jones (1989): Important bird areas in Europe. ICBP Techn. Publ. No. 9. Cambridge.
 42. Hallmann, B. (1979) : Guidelines for the Conservation of Birds of Prey in Evros. Final report of IUCN/WWF Project 1684, 200 pp.
 43. Hallmann, B. (comp.) (1982): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1982. Unpublished report to IWRB.
 44. Hallmann, B. (comp.) (1983): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1983. Unpublished report to IWRB.
 45. Hallmann, B. (comp.) (1985): Midwinter Waterfowl Census in Northern Greece 1985. Unpublished report to IWRB.
 46. Hallmann, B. (1995): Lesser Kestrel survey: Thessaly 1995. HOS, RSPB, BirdLife International. Unpublished report.
 47. Hallmann, B., and G. Handrinos (comps.) (1984): Midwinter Waterfowl Census in Greece 1984. Unpublished report to IWRB.
 48. Handrinos, G., and T. Akriotis (1997): The birds of Greece. Christopher Helm, London.
 49. Hatzilacou, D. (1993): The distribution of the globally endangered Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus Bruch) in Greece. Threats pertaining to its habitats and recommencations for protection. RSPB unpublished report.
 50. Hellenic Bird Ringing Center, Hellenic Society for the Protection of Nature and Greek Biotope / Wetand Center (1993): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1993. Unpublished report to IWRB.
 51. Hellenic Ornithological Society (1989): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1989. Unpublished report to IWRB.
 52. Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1987): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1987. Unpublished report to IWRB.
 53. Hellenic Ornithological Society and Aarhus Natural History Museum (1988): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1988. Unpublished report to IWRB.
 54. Hellenic Ornithological Society, Hellenic Bird Ringing Center and Hellenic Society for the Protection of Nature (1995): Midwinter Waterfowl Census. Greece: 1995. Unpublished report to IWRB.
 55. Helmer, W & P. Scholte (1985) : HERPETOLOGICAL RESEARCH IN EVROS, GREECE. PROPOSAL FOR A BIOGENETIC RESERVE. Societas Europaea Herpetologica, 139 pp.
 56. Hemmer, G. and Kordges T. (1987): Distribution of amphibians in Greek estuaries in respect to their ecological niches. Biol. Gallo-Hellenica, 13, pp. 77-82.
 57. Holinger, v. J. (1990): Schwarmende Blutenkafer (Insecta: Coleoptera:Aliculidae Omophlus) als Nahrung von Rotfubfalke (Falco vespertinus), Eleonorenfalke (Falco eleonorae),und Weibkopfmowe (Larus cachinnans) am Phengari auf Samothraki,Okologie der Vogel:12
 58. JERRENTRUP, H.(1986): Okosystem Nestos - Delta: Naturliche Zonierung und Entsprechende Tiergemeinschaften, Naturschutz und Menschliche Aktivitaten im Widerspruch. Biologia Gallo-hellenica, vol. 12, pp. 315-334.
 59. Jerrentrup, H. (1986): Τα πουλιά της περιοχής Ξάνθης - Νέστου. Θρακικά χρονικά 41: 194-211.
 60. Jerrentrup, H., M. Gaethlich, A.H. Joensen, H. Nohr and S. Brogger-Jensen (comps.) (1988): Urgent action plan to safeguard three endangered species in Greece and EC: Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus), Great White Egret (Egretta alba) and White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). Report to CEC, DG XI. Ornis Consult, Aarhus Natural History Museum and Hellenic Ornithological Society.
 61. Jerrentrup, H. (1990): The fauna of Lake Vistonis and Porto Lagos. In: Gerakis, P.A. (ed.): Conservation and management of Greek Wetlands; The IUCN Wetlands Programme; pp. 263-373.
 62. Κιλικίδης Σ. (1984): Έκθεση αποτελεσμάτων οικολογικής έρευνας στις λίμνες Βορείου Ελλάδος: Αγ. Βασιλείου, Δοϊράνη, και Βιστονίδα. Θεσσαλονίκη
 63. Κουτράκης, Μ. (υπεύθ. σύνταξης) (1996): Ειδικό διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή Στενά Νέστου (GR1120004). ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. Θέρμη. 229 σελ.
 64. Krendl F., 1986-87. Die Arten der Galium mollugo-Gruppe in Griechenland, 'Bοτανικά Χρονικά',τ.6-7.
 65. Lensink, R (1987): Notes on the birds of some wetlands in northeast Greece and Turkey. WIWO report no.19, 35 pp.
 66. Λιβανίου-Τηνιακού, Α (1991).: "Βιοσυστηματική μελέτη του γένους Viola sectio Viola (Violaceae) στην Ελλάδα," Πάτρα.
 67. Μαυρομμάτης, Γ. (1980): Το Βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική Έρευνα, 1 (Παράρτημα), σ. 63.
 68. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών μέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Δερείου και των συναφών Ε/Β έργων, Αθήνα, 1995
 69. Ξηρουχάκης Σ., Παναγιωτοπούλου Μ., Σκαρτσή Θ., Τσιακίρης Ρ., (1990, 1995, 1996): Προσωπικές παρατηρήσεις των πτηνών της Σαμοθράκης, Αδημοσίευτες.
 70. Οικονομίδης, Κ & Τσιακίρης, Ρ (1996): Προσωπικές παρατηρήσεις
 71. Ondrias, J.C. (1968): Liste des amphibiens et des reptiles de Grè ce. Biol. Gallo-Hellenica, 1, pp. 111-135.
 72. Ouzounis, K. and Sotiriou, N. (1987): Ecological Parameter of surface water in Northeastern Greece. Chemosphere, 16, pp. 351 - 359.
 73. Ουζούνης Κ. (1989): Περιβαλλοντική Μελέτη Παράκτιας Ζώνης Ν. Ξάνθης. Έκθεση προς Νομαρχία Ξάνθης για το Ερευνητικό Πρόγραμμα. Δ.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ξάνθη, Δεκέμβριος 1989, σσ. 106.
 74. Πανώρας, Α., Ι. Μαυρουδής, Γ. Ζαλίδης, Ξ. Δημητριάδης και Σ. Χατζηγιαννάκης (1995): `Εδαφολογική μελέτη των περί την τέως λιμνοθάλασσα Δράνα αγροτικών εκτάσεων``. WWF ΕΛΛΑΣ- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη, σελ. 51.
 75. Παρασκευόπουλος-Γεωργιάδης Ε.Π.Ε. και Ν.Κριάρης (Μελετητές) (1989): Μελέτη διαχείρισης βιοτόπων του δέλτα στις εκβολές ποταμού Έβρου. Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου. Τόμοι I, II & III.
 76. Ποϊραζίδης, Κ (1996): Προσωπικές παρατηρήσεις
 77. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΈΒΡΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986
 78. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986.
 79. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΛΙΜΝΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986.
 80. Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης στο δέλτα Έβρου, WWF ΕΛΛΑΣ
 81. Red Data Book of Bulgaria. Vol. I: Plants, Sofia, 1984.
 82. Roy D. (1989) : THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF BIRDS OF PREY AND THEIR HABITATS IN EVROS, GREECE. THE ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS, 34 PP.
 83. Schneider, H., U. Sinsch and Th.S. Sofianidou, (1993): The water frogs of Greece. Bioacoustic evidence for a new species. Z. zool. Syst. Evolut. - forsch., 31: 47-63.
 84. Σκούλος, Μ.Ι. (συντ.) (1993): Πρόγραμμα διαχείρισης Λίμνης Ισμαρίδας και συμπλέγματος λιμνοθαλασσών: τελική διαχειριστική μελέτη. Εθν. Καποδ. Πανεπ. Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Τομέας ΙΙΙ.
 85. Sofianidou, STh., I. Chrysopoulos, N. Eleftheriades and M. Hatziioanou, (1988).-in Geographic distribution: Rana temporaria. Herp. Rev., 19 (3): 59.
 86. Sotiriou, N., Fritz, M.K. and Walletschek, H. (1987): Wetlands and forests with a flora and fauna of international importance in Northeastern Greece. Toxic. Envir. Chem., 20-21, pp. 335-343.
 87. Sotiropoulos, K., Legakis, A. and Polymeni R-M. (1995): A review of the knowledge on the distribution of the genus Triturus (RAFINSQUE, 1815) in Greece. Herpetozoa, 8 (1/2), pp. 25-34.
 88. Spiropoulou, S. (1991) : Black Vulture Conservation and Forest Management in Evros, Greece. M. Sc. Dissertation in Conservation, University College London, 65 pp.
 89. Strid, A. (1986): "Mountain Flora of Greece," Vol. I, Cambridge.
 90. Strid, A. & Tan, Kit (1991): "Mountain Flora of Greece," Vol. II, Edinburgh.
 91. Σφήκας, Γ.(1985): "Η Χλωρίδα της Δυτικής Ροδόπης," Δράμα.
 92. Σφήκας, Γ.: Προσωπικές παρατηρήσεις και φυτοθήκη "Ανθοφόρου".
 93. Σφήκας, Γ. και Τσούνης Γρ. (1993): Οικοτουριστικός Οδηγός της Ελλάδας. Αθήνα, 1993.
 94. Tan Kit: Προσωπικό Αρχείο
 95. `Το Δέλτα του Έβρου``, WWF ΕΛΛΑΣ -ΤΕΔΚ Ν.ΈΒΡΟΥ. 1994 - έντυπο
 96. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 1992.
 97. Tucker, G.M., and M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. Bird Life Conservation Series No.3. Bird Life International. Cambridge.
 98. Tutin T.G. et al., 1964-1980. Flora Europaea, Vol. 1-5, Cambridge.
 99. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (1995): Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επανορθωτικών μέτρων από την κατασκευή και λειτουργία του φράγματος Δερείου και των συναφών Ε/Β έργων, Αθήνα, 1995
 100. Φασούλας Φ. (1990) : Διαχειριστική μελέτη του Κοινοτικού δάσους Μεταξάδων για την περίοδο 1990-1999, Θεσσαλονίκη
 101. Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carolinae Biol., 36, pp. 341 - 369.
 102. Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): New records of Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in Greece and the distribution of the species in the south of the Balkans. Prague Studies in Mammalogy, I. Horà cek & V. Vohralik (eds)., Cherles Univ. Press, Praha, pp. 217-220.
 103. Voliotis, D.: "Die Flora der Nestos-Schlucht in Griechenland", Phyton (Austria), Vol. 24, Fasc. 2, 1984.
 104. Voliotis, D.: "Seltene und stenotope geffass pflanzen aus dem Griechischen Nestos-Tal", Linzer Biol. Beitr. 17/1, 1985.
 105. Χανδρινός, Γ. και Σ. Κλαδαρά (1996): ``Μια επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου``.- έντυπο, σ. 30
 106. Werner, F. (1938): Die Amphibien und Reptilien Griechenlands. Zoologica, Stuttgart, 94, pp. 1-116.
 107. WWF Ελλάς, Γραφείο Δαδιάς: Επιστημονικές καταγραφές στην περιοχή Άβαντα - Κίρκης

 

Βιβλιογραφία Αρθροπόδων

 1. Papadoulis, G. Th. and Emmanouel, N. G. (1994): A new species of Typhlodromus scheuten (Acari: Phytoseiidae) from Greece. Internat. J. Acarol., 20 (3): 183-187
 2. Calichet, P. F., Tsitsipis, J. A., Alexandri, M. P (1991): Distribution en Grèce des genres Archanara et Nonagria. Entomol. Hellenica 9: 5-11
 3. Miksch, G. (1991): Eine neue Oestranthrax-Art (Diptera: Bombyliidae) aus Nordost-Griechenland. Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A. Nr. 460: 1-5
 4. Theischinger, G. and Koutsaftikis, A. 1974 (Recd 1975): Beiträge zur Kenntnis der Odonaten-
 5. Fauna von Griechenland (I). Biol. Gallo-Hellenica, 5 (2): 333-342

 6. Katsoyannos, P. (1994): First record of twenty three species of aphids (Homoptera: Aphidoidea)
 7. in Greece. Ann. Inst. Phytopathol. Benaki, 17 (1): 25-33.

 8. Brignoli, P.M. (1977): Spiders from Greece part 10. New Data from continental and insular
 9. Greece Araneae. Revue Suisse Zool., 84 (4): 937-954.

 10. Brignoli, P. M.(1976): Spiders from Greece part 9. New or intersting species of the Families Leptonetidae, Dysderidae, Pholcidae and Agelenidae (Araneae). Revue Suisse Zool., 83 (3): 539-578.
 11. Malicky, H. (1986): The trans-adriatic distribution type in Caddisflies (Insecta: Trichoptera). Biol. Gallo-Hellenica, 12:103-107.
 12. Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Tetranychus Dufour 1932, in Greece (Acari: Tetranychidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12: 383-388
 13. Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Bryobia Koch 1836, in Greece (Acari: Bryobiidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12.: 389-393
 14. Andreev, St. (1986): Contribution a l' etude des Isopodes terrestres de la Grece. 3. Sur trois nouvelles especes des genres Cordioniscus, Alpioniscus et Trichiniscus et nouvelles donnees sur les Isopodes terr. (Oniscoidea). Biol. Gallo-Hellenica. 11, (2):153-164
 15. Jäch, M.A. (1990): Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius LEACH. V. The subgenus Asiobates (Coloeptera: Hydraenidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 60.
 16. Jäch, M.A. (1991): Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius VII. The foreolatus group (Coloeptera: Hydraenidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 61: 61-94
 17. Schodl, S. (1991): Revision der Gattung Berosus LEACH. 1. Teil : Die paläarktischen Arten der Untergattung Enoplurus (Coleoptera: Hydrophilidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 61:11-135
 18. Jäch, M.A. (1992): New and little known Palearctic species of the genus Hydraena (s.l.) KUGELMANN (Coloeptera: Hydraenidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 62: 77-125
 19. Hatzinikolis, E.N. (1987): A revision of Tenuipalpid of Greece (Acari: Tenuipalpidae). Entomol. Hellenica, 5 (2): 47-60
 20. Dacie, J.V., Dacie, Margaret K.V., Grammaticos, P and Coutsis, J. (1980): Butterflies in Northern Greece. Jylu-August 1980. Entomologist's Record.: 18-20
 21. Dacie, J.V., Dacie, Margaret K.V. and Grammaticos, P (1972): Butterflies in Northern and Central Greece, July 1971.Entomologist's Record, 84: 257-266
 22. Beaucournu J. C. (1988): fauna Graeciae. Catalogue des Siphonapteres de la Grece III. Société Zoologique Hellénique. Athens 1988.
 23. Willemse, F. (1984): fauna Graeciae. Catalogue of the Orthroptera of Greece I. Hellenic Zoological Society. Athens, 1984
 24. Êïõôóáöôßêçò, Á. (1974): Συστηματική οικολογική και ζωογεωγραφική έρευνα των Ροπαλοκέρων (Λεπιδόπτερα) της ηπειρωτικής Ελλάδος. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα, 1974
 25. Wolf, P. J. (1997): Kommentierte Liste der Laufkofer (Coleoptera, Carabidae) des Falakron und Pangäon (Nordostgriechenland) sowie weiterer Aufsammlungen aus Nordgriechenland. Aus: Lienau, C. & H. Mattes (Hrsg. ) (1997): Natur und Wirtschaft in Nordost-Griechenland. Münster (Berichte aus den Arbeitsgebiet Entwicklugsforschung 27): 55-62.
 26. De Freina, J. Josef and Witt, T. J.: Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera). Edition Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH, München.
 27. Casale, A. and Giachino, P. M (1990): Distribution and Biogeography of the subterranean Coleoptera (Insecta) in Northeastern Greece. 5th International Congress on the zoogeography and ecology of greece and adjacent regions. Iraklion, Crete, April 1990
 28. Kriegbaum, H. (1987): Einige neue Funde seltener Heuschreckenarten (Orthoptera) in Griechenland. Articulata, Bd. III, (1): 23-27
 29. Ingrisch, S. und Pavicevic D (1985): Zur Faunistik, Systematik und ö kolischen Valenz der Orthopteren von Nordost- Griechenland. Mitt. Münch. Ent. Ges. 75: 45-77
 30. Behounek, G. (1984): Ergebnisse einer Sammelreise durch Nordgriechenland und Anatolien (Lepidoptera: Noctuidae). Nachr. Ent. Ver. Appolo, Frankfurt, N. F. 4, (3): 71-80
 31. Hanisch, H. (1993): Einige Tagfalterbeobachtungen in Mazedonien und Griechenland (Lepidoptera, Papilionoidea). Nachr. Ent. Ver. Appolo, Frankfurt, N. F. 14, (3): 231-248
 32. Sinsbeck, D (1996): Libellen im westlichen Nestos-Delta. Aus: Mattes, H & Lienau, C (Hrsg.): Das Aladjagiola im Nestosdelta in Nordost-Griechenland. Beiträge zu Flora, Fauna, Landnutzung und Naturschutz. BAE 25. Münster 1996: 93-103
 33. Ouzounis, K. and Samanidou-Voyadjoglou, A. (1993): Preliminary research on Bacillus Thuringiensis Var. Islaelensis use for mosquito control in northeast Greece. Bull. Soc. Vector Ecol., 18 (2): 147-151
 34. Hacker, H. : Die Noctuidae Griechenlands (Lepidoptera, Noctuidae). Herbipoliana. Buchreihe zyr Lepidopterologie, Band 2.
 35. Detsis, V. (1996) : Aus Mattes, H und Lienau, C (Hrsg.): Das Aladjagiola im Nestosdelta in Nordost-Griechenland. Beiträ ge zu Flora, Fauna, Landnutzung und Naturschutz. BAE 25. Münster 1996: 113
 36. Strasser, K. (1976): Ä ber Diplopoda-Chilognatha Griechenlands, II. Revue Suisse Zool. 83 (3): 579-645.
 37. Peus, F. (1978): Flöhe aus dem Mittelmeergebiet (Insecta, Siphonaptera) IX. Thrakien Folia Parasitologica (Praha) 25:49-60
 38. Zapparoli, M. (1994): Note tassonomiche e faunistiche su chilopodi della Grecia (Chilopoda) Fragmenta Entomol., Roma, 26(1): 11-66
 39. Wüst, P. (1996): New and rare species of Heterocera (Lepidoptera) and some notes on their distribution in different habitats in the Nestos-Delta, Macedonia, Greece. Nota lepid. 19 (3/4): 145-151.