Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται μέγιστες μετρήσεις Anatidae κατά τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων. Στις καταμετρήσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι υγρότοποι στα ανατολικά της εκβολής του ποταμού μέχρι και τα Μάγγανα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν τις περιόδους 1982-1989 και 1993-1995.

Είδος

Μέγιστη μέτρηση

Έτος

Cygnus olor

1187

1994

Cygnus cygnus

12

1994

Anser fabalis

9

1987

Anser albifrons

1252

1995

Anser anser

201

1987

Branta ruficollis

25

1989

Tadorna ferruginea

36

1982

Tadorna tadorna

295

1995

Anas penelope

3070

1982

Anas strepera

32

1982, 1994

Anas crecca

5800

1984

Anas platyrhynchos

4106

1987

Anas acuta

2240

1982

Anas clypeata

570

1995

Netta rufina

17

1995

Aythya ferina

840

1982

Aythya fuligula

32

1995

Melanitta nigra

1

1988

Melanitta fusca

3

1995

Bucephala clangula

14

1995

Mergus albellus

32

1985

Mergus serrator

47

1987