Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Γενική Περιγραφή Νομός, Δήμος
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4 Νερά 
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.2 Υποζώνη Junipero - Daphnion
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.8 Βραχότοποι
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.10 Βοσκότοποι
6.3.11 Υποαλπική ζώνη
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά) 
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.2 Λιμνοθάλασσες
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος) 
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Το νησί Σαμοθράκη βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Ελλάδας, στο μέσο του Θρακικού πελάγους. Νησί του Αρχιπελάγους του Αιγαίου και νησί της Μεσογείου, αποτελεί ένα από τα σπάνια δείγματα νησιωτικής φυσικής ομορφιάς. Ο επιβλητικός όγκος του όρους Σάος, με τις γυμνές κορυφές, υψώνεται κάθετα από τη θάλασσα φτάνοντας στα 1.611 μ. στη κορυφή Φεγγάρι. Βαθιές χαράδρες σχίζουν τις ορεινές πλαγιές μέσα από ένα πυκνό δίκτυο μικρών και μεγάλων ρεμάτων. Το απότομο ανάγλυφο ομαλοποιείται κάτω από τα 200 μ. με ήπιες κλίσεις στην πεδινή ζώνη. Χαμηλοί λόφοι παρεμβάλλονται στην πεδινή ζώνη και πολλές φορές απολήγουν στη θάλασσα. Η παράκτια ζώνη αποτελείται περιμετρικά από πετρώδεις παραλίες εκτός από το νότιο τμήμα μεταξύ των ακρωτηρίων Μαλαθρία και Κήπου, όπου κυριαρχούν οι άβατοι πανύψηλοι γκρεμοί. Οι αμμώδεις παραλίες είναι μικρές και περιορισμένες στο νότιο-ανατολικό άκρο του νησιού.

Τα τοπία που κυριαρχούν στη βόρεια και νότια πλευρά του νησιού παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή διαφορά. Οι γυμνές πλαγιές του βουνού, οι αραιοί θαμνότοποι, οι ελαιώνες και τα σιταροχώραφα της νότιας πλευράς εναλλάσσονται με τις καταπράσινες πλαγιές, τα δάση και τους πυκνούς θαμνότοπους που φθάνουν ως τις ακτές και τα εντυπωσιακά ρέματα με τους καταρράκτες της βόρειας πλευράς. Η συνολική έκταση του νησιού είναι 178.000 στρέμματα εκ των οποίων, τα 95.500 στρέμματα αποτελούν τον ορεινό όγκο του νησιού, ενώ τα υπόλοιπα 82.500 στρέμματα περιλαμβάνουν την πεδινή και παράκτια ζώνη. Η συνολική περίμετρος του νησιού φθάνει τα 59 χιλιόμετρα εκ των οποίων, τα 11 χιλιόμετρα αντιστοιχούν στις νότιες απότομες κρημνώδεις ακτές.