Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

 

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που βρίσκεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Στόχος του είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας.

Μπορείτε να βρείτε τις ιστοσελίδες του ΙΕΛ Αθήνας (με αναλυτικές πληροφορίες για το σκοπό και τα έργα του ΙΕΛ) στη διεύθυνση http://www.ilsp.gr.

Το Παράρτημα Θράκης του ΙΕΛ ιδρύθηκε τις αρχές του 1996 και έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε τομείς προγραμματισμού, δικτύων και γλωσσικής τεχνολογίας.

Στεγάζεται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΕΛ - Παράρτημα Θράκης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων
Τ.Θ. 159
671 00 Ξάνθη

Tηλ: 25410 22756
email: web AT xanthi . ilsp . gr

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης