Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

 

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Ανακατασκευάστηκε πλήρως ο δικτυακός τόπος του Παραρτήματος του Ι.Ε.Λ. Θράκης.
 

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του δικτυακού τόπου: "Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου".
 

Η ανακατασκευή του δικτυακού τόπου: "Filoglossia, Learning Greek as a foreign Language", ολοκληρώθηκε. Περιέχει υλικό από τα δύο πρώτα CD-ROMs της σειράς "Φιλογλωσσία".
 

Ολοκληρώθηκε η αρχική φάση δημιουργίας των δίγλωσσων λεξικών (Ελληνο-Αραβικό, Ελληνο-Ρωσικό και Ελληνο-Τουρκικό). Μπορείτε να τα επισκεφτείτε στην σελίδα: http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/
 

Επισκεφτείτε τη σελίδα Browser Upgrade Εξωτερικό Link
  http://www.webstandards.org/upgrade/

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης