Αρχική σελίδα ΙΕΛ Θράκης

Νέα | Έργα | Διάφορα | Προσωπικό | Δεσμοί | Αναζήτηση  

   ΕΘΕΓ | "Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο" | Θρακικός Θησαυρός | Οδυσσέας |
 ΚΕΜΕΣ | ΙστόςΗρόδοτος | LREC | Λεξικά | Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

 

Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Δίγλωσσα Λεξικά

Βυζαντινή Ζωγραφική

Λογότοπος - Γλώσσα Α' Γυμνασίου

 

Το ΙΕΛ Θράκης έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε τομείς προγραμματισμού, δικτύων και γλωσσικής τεχνολογίας. Το γλωσσικό υλικό που είναι αναγκαίο για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε παρέχεται είτε από το ΙΕΛ Αθήνας είτε από άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν τα εξής:

Εφαρμογές πολυμέσων με γλωσσικό περιεχόμενο.

Σχεδιασμός και κατασκευή βάσεων δεδομένων.

Επεξεργασία κειμένων, εικόνων, ήχου, βίντεο.

Κατασκευή δυναμικών εφαρμογών Internet.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα του ΙΕΛ Θράκης και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει μπορείτε να βρείτε στους δεσμούς που βρίσκονται παραπάνω. Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα έργα του ΙΕΛ στο site του ΙΕΛ Αθήνας.

English

 

Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας

Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων

Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Πλατφόρμα Ανάπτυξης Δικτυακής Πύλης